د فابریکې سفر

fac (2)

دفتر

fac (7)

نمونه خونه

fac (1)

زموږ کارکوونکي

fac (6)

د CNC پروسس ورکشاپ

fac (4)

د تولید ورکشاپ

fac-(5)

د خامو موادو خونه

fac (3)

د تولید تجهیزات

fac (8)

د پروسس تجهیزات